Program školky

Představujeme vám 5 DREAM pilířů, na kterých stavíme.

Development

Zaměřujeme se též na mimořádně nadané děti. Pod vedením Didi se děti připravují na výběrové školy se 100% úspěšností (Porg, Open Gate, Currie, Magic Hill, PBIS…). Ke svým činnostem používáme autorské pracovní listy, Kumon, Ravenovy progresivní matice, logické struktury přípravy, myšlenkové mapy, projekty, NTC systém a mnohé další. Děti vedeme k předškolní přípravě.

Read and Relax

Klidové činnosti přizpůsobujeme individuálně dětem na míru. Kouzelná odpočívárna je připravena pro ty, které jsou zvyklé spinkat. Za poslechu relaxační hudby či pohádky odcházejí do říše snů. Nespavci si mohou vybrat z řady klidových činností. Často sahají po knize a my je v tom podporujeme. Využíváme obrázkové knihy, příběhy inspirativních autorů a také encyklopedie. Zakládáme si na kvalitním výběru literatury a jsme zapojeni do projektu Celé Česko čte dětem. V dnešní zrychlené a elektronické době dbáme na techniky zklidnění mysli. Zaměřujeme se na techniky mindfulness.

English

Pod vedením skvělé rodilé mluvčí, jež je hlavní učitelkou, se děti učí jazyk v té nejpřirozenější formě. V naší česko-anglické školce si děti osvojují široké pole pojmů jak v češtině, tak v angličtině. Proto jsou srdečně vítané děti z anglického i bilingvního prostředí. 

Art

Kreativita, samostatné myšlení a rozhodování tvoří nejdůležitější pilíř. Podněcujeme dětskou fantazii. Děti nacházejí způsoby svého vyjádření a také vhled do hloubky okolního světa. Upevňujeme v jejich nitru vyjádření vlastních emocí, myšlenek a postojů. Zapojení je celistvé. Děti samy přicházejí na organizaci práce, nachystání prostoru, pomůcek, prezentaci své tvorby, úklid místa i kooperaci v týmu. Toto je hlavní pilíř naší školky. Podporujeme kreativitu, samostatné myšlení a rozhodování. Děti získávají vhled do hloubky okolního světa, nacházejí způsoby, jak vyjádřit různými technikami své vlastní emoce, myšlenky a postoje. Řídíme se filozofií, že každé dítě je dokonalé a zaslouží si originální přístup.

Music

Zpěv, tanec, rytmické bubnování a flétna doprovází většinu dní ve školce. Z výzkumů víme, že čím dříve nastane propojení hudby a myšlení, tím silněji se propojují centra v mozku. Pokud zapojíme zrak i sluch, hlavička vaší ratolesti funguje na plné obrátky. Tento proces výrazně podporuje emoční vyrovnanost.

Jak vypadá náš den?

Školka

8:00 – 9:00

Příchod dětí – volná hra

9:00 – 9:15

Ranní kruh

9:15 – 9:30

Svačina

9:30 – 10:30

Hlavní program dne – každý týden jiné téma

10:30 – 11:00

Volné hraní, hry, pokusy, pracovní listy

11:00 – 11:45

Pobyt venku

12:00 – 12:30

Oběd

12:40 – 13:00

Vyzvedávání dětí

13:00 – 14:00

Relaxační činnost nebo odpočinek, čtení, hraní, předškolní příprava pro 5+

14:00 – 15:00

Odpolední blok – kreativní tvoření, práce s emocemi, kroužek praktických dovedností

15:00 – 15:20

Svačina

15:20 – 17:00

Aktivity dle dětí – volné hraní, smart hry, venkovní pobyt, bojovky